Przykłady odnawialnych źródeł energii

przykłady odnawialnych źródeł energii

W związku z sytuacją geopolityczną, w wielu krajach Europy zaznacza się deficyt węgla. Surowiec ten jest wykorzystywany głównie jako źródło energii do wytwarzania prądu elektrycznego. Bez prądu nie mogą działać urządzenia przemysłowe ani też funkcjonować gospodarstwa domowe. Deficyt węgla negatywnie wpływa na całą gospodarkę kraju. Jednocześnie zachodzi potrzeba odchodzenia od tradycyjnej energetyki opartej na paliwach kopalnych, ze względu na emisję gazów cieplarnianych szkodliwych dla środowiska naturalnego. Jakie mogą być alternatywne źródła energii?

Wyczerpywanie się zasobów węgla.

Stała eksploatacja kopalni prowadzi do zubożenia dostępnych pokładów węgla kamiennego. Węgiel jest surowcem nieodnawialnym. W związku z tym konieczne jest racjonalne gospodarowanie złożami. Tworzenie nowych kopalni uzależnione jest od warunków geologicznych. Jest to proces wymagający stosowania coraz to nowocześniejszych technologii gwarantujących rentowność wydobycia, bezpieczeństwo załogi, a także ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska. 

Wprowadzanie alternatywnych sposobów pozyskiwania energii.

Tradycyjne źródła energii muszą być zastąpione przez bardziej ekologiczne. W przyrodzie istnieje wiele sił naturalnych, które są niewyczerpywalne. Takie przykłady odnawialnych źródeł energii można zaobserwować w wielu wysoko cywilizowanych krajach świata – w tym także w Polsce. Korzystają one z potencjału wody, wiatru lub promieni słonecznych. Najczęściej spotykane to:

  • elektrownie wodne – wykorzystujące siłę spadku wody,
  • energia z fal morskich, których ruch wywołany jest wiatrem,
  • farmy wiatrowe – wykorzystanie ruchu powietrza,
  • energia słoneczna – panele fotowoltaiczne przetwarzające światło słoneczne na energię elektryczną.

Czysta energia

Powyższe przykłady odnawialnych źródeł energii ukazują, że istnieje wiele sposobów na wykorzystanie sił przyrody. Niesie to korzyści zarówno dla środowiska naturalnego jak też dla oszczędzania surowców nieodnawialnych. Ograniczeniem mogą być jedynie warunki terenowe, lub pogodowe takie jak siła i prędkość wiatru lub stopień nasłonecznienia. Od tego zależy wydajność w produkcji energii.

Jednak w każdym przypadku urządzenia wytwarzające prąd ze źródeł odnawialnych są bardziej ekonomiczne dla gospodarki kraju. Większość z nich jest tańsza w eksploatacji i nie wymaga skomplikowanej obsługi. Szczególnie podkreślić należy, że zminimalizowanie zużycia węgla jako surowca pozytywnie wpływa na czystość środowiska. Dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii zmniejsza się tempo degradacji przyrody na całej planecie.

Powiązane artykuły

energia odnawialna
Zielona Energia

Odnawialne źródła energii — czym są oraz jakie są ich zalety?

Aby rozpocząć debatę nad tematem zalet odnawialnych źródeł energii, warto przeanalizować podstawowe pojęcia. Mianowicie czym są źródła energii oraz jakie są ich rodzaje. Źródła energii to wszelkie zjawiska, substancje lub procesy, które pozwalają zaspokoić zapotrzebowanie człowieka na prąd elektryczny.  Rodzaje źródeł energii Źródła energii dzielą się na: Te pierwsze to źródła, które się wyczerpują, ich […]

Więcej
zielona energia
Zielona Energia

Dlaczego OZE są niezbędne?

Odnawialne źródła energii to coraz popularniejszy sposób pozyskiwania energii. Obecnie mamy do czynienia z powolną transformacją energetyczną, polegającą na odejściu od obecnie dominujących paliw kopalnych. W poniższym artykule przedstawiamy powody ekologiczności OZE oraz ich definicję. Zapraszamy do lektury! O czym właściwie mowa? Obecnie dominujące paliwa kopalne (w tym m.in. węgiel) to źródła nieodnawialne. Wydobycie jednego […]

Więcej
Proekologiczne odnawialne źródła energii - przyszłość energetyki?
Zielona Energia

Proekologiczne odnawialne źródła energii – przyszłość energetyki?

Już od kilku lat trwa dyskusja, czy odnawialne źródła energii mogą stanowić alternatywę dla stosowania paliw kopalnych. Nasilający się problem zmian klimatu nakłania do tego, aby w rozważać ich użycie w większym stopniu. Kwestia ta niesie jednak ze sobą wiele wyzwań. Czy proekologiczne odnawialne źródła energii staną się nieodłącznym elementem gospodarki energetycznej na świecie? Czym […]

Więcej