Nasze zasady

W naszych działaniach:

 • Pilnie słuchamy
  staramy się dogłębnie zrozumieć problemy naszych Klientów;
 • Widzimy więcej
  do problemów podchodzimy kompleksowo, opisując ich pełną złożoność;
 • Szanujemy standardy inżynierskie
  stosujemy sprawdzone metody zarządzania naszymi przedsięwzięciami;
 • Pomagamy zrozumieć
  klarownie prezentujemy zadanie i jego rozwiązania, wskazujemy uwarunkowania i przedstawiamy uzasadnienia;
 • Rozwijamy się
  wspieramy rozwój zawodowy, naukowy i indywidualny pracowników;
 • Wspieramy się nawzajem
  z przyjemnością pracujemy w zespołach, także z pracownikami Klienta;
 • Jesteśmy niezależni i obiektywni
  gwarantujemy niezależność i obiektywizm opinii oraz rekomendacji.

Dbamy o:

 • Dobro wspólne
  kładąc silny nacisk na pozytywne społeczne skutki proponowanych rozwiązań;
 • Piękno prostoty
  dążąc do uzyskania maksymalnie prostych i czytelnych rozwiązań;
 • Mierzalne efekty
  preferując rozwiązania dające możliwość pomiaru efektów ich wdrożenia;
 • Doskonały warsztat
  stale unowocześniając i doskonaląc stosowane metody;
 • Weryfikację metod
  poprzez publiczne prezentacje i publikacje;
 • Współpracę naukową
  kontaktując się z najważniejszymi ośrodkami naukowymi i niezależnymi ekspertami;
 • Czyste układy
  wspierając prostotę i jasność układów biznesowych.