Historia Strony

Strona „EnergSys” została założona w 1997 roku przez specjalistów od energetyki. Zespół specjalizował się w systemowej analizie złożonych kompleksów gospodarczych. Założyciele strony wnieśli do niej wieloletnie doświadczenie współpracy z decydentami różnych szczebli oraz zamiłowanie do solidnego warsztatu metodycznego. Od początku istnienia strony, praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu wielkich systemów społeczno-gospodarczych łączyliśmy ze szczególną wrażliwością na ogólnospołeczne skutki tworzonych rozwiązań. Unikatowym rysem spółki jest ścisłe połączenie w jej działalności dwóch tendencji – troski o rozwój metodyczny i narzędziowy oraz dbałości o uzyskiwanie wymiernych efektów z wykonywanych prac i wdrożeń. Dzięki takiemu podejściu opracowaliśmy wiele oryginalnych metod i rozwiązań, które okazały się bardzo efektywne w szerokim spektrum zastosowań, począwszy od informatycznych systemów wspomagania decyzji po restrukturyzację przedsiębiorstw oraz całych branż.

Wspólnym wyróżnikiem prac strony jest wykorzystanie w nich zasad stosowanej analizy systemowej, które przejawia się m.in. w:

  • Przywiązywaniu dużej wagi do głębokiego i możliwie wszechstronnego zrozumienia zadań sformułowanych lub zidentyfikowanych u naszego Klienta;
  • Traktowaniu każdego zadania jako szczególnego przypadku szerszej klasy problemów, z którymi nasz Klient może spotkać się w przyszłości, i proponowaniu rozwiązania dla całej klasy zadań podobnych;
  • Każdorazowym dążeniu do precyzyjnego określenia uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, przy których proponowane rozwiązania pozostaną cały czas dopuszczalne i, o ile to możliwe, optymalne.

W wyniku konsekwentnego prowadzenia prac rozwojowych stosowane przez stronę metody, narzędzia oraz procedury analizy systemowej stawały się coraz bardziej uniwersalne i obecnie są praktycznie niezależne od dziedziny zastosowania.