Strona głównaZarządzanie programami i projektamiSystemy do zarządzania programami i projektami

Systemy do zarządzania programami i projektami

Kluczową kwestią dla pomyślnego rozwoju organizacji jest efektywne i skuteczne zarządzanie zarówno pojedynczymi, szczególnie dużymi  projektami, jak i portfelem projektów składających się na program rozwoju. Dlatego tak istotnym rozwiązaniem jest budowa Systemu Zarządzania Programami i Projektami (SZP). System taki obejmuje następujące elementy:

 • struktury funkcjonalne (w tym Biuro Zarządzania Projektami);
 • procesy zarządcze, przekształcone do postaci procedur operacyjnych;
 • wzorce projektowe oraz narzędzia;
 • wykształceni i zmotywowani ludzie.

Do opracowania procesów zarządczych jako punkt wyjścia wykorzystujemy wiodące standardy lub metodyki, takie jak PRINCE-2, PMI, TenStep i inne. W projektach budowlanych lub inżynierskich stosujemy także, na życzenie, rozwiązania bazujące na standardach FIDIC. Standardowe rozwiązania są jednak każdorazowo bardzo starannie dostosowywane do potrzeb danej organizacji i wdrażane w formie operacyjnych procedur zarządczych.

Do opracowania procedur zarządczych i zarządzania dokumentacją SZP wykorzystywany jest system Qualiman, powiązany z oprogramowaniem iGrafx. Po opracowania procedur operacyjnych na życzenie Klienta może być wdrożony system workflow, automatyzujący realizację procesów zarządczych.

Istota usługi

Nasza usługa polega na wszechstronnym wsparciu Klienta przy organizacji prac badawczo-rozwojowych i tworzeniu lub wspieraniu funkcjonujących w strukturach firmy zespołów. Oferta dotyczy zarówno wsparcia prac badawczych i rozwojowych o charakterze inżynierskim (wypracowanie i testowanie nowych rozwiązań), jak i biznesowych (wypracowanie nowych produktów, metod sprzedaży, strategii rozwoju). W ramach kompleksowej usługi oferujemy:

 • Zaprojektowanie procesów związanych z realizacją prac B&R, z przypisaniem jednoznacznej odpowiedzialności za poszczególne działania.
 • Opracowanie standardów i procedur zarządzania projektami B&R.
 • Opracowanie zasad i procesów zarządzania siecią współpracujących jednostek badawczych i rozwojowych.
 • Wdrożenie mechanizmów efektywnego zarządzania wiedzą wypracowaną w ramach prac B&R.
 • Wdrożenie mechanizmów monitorowania skuteczności i efektywności realizowanych prac B&R.
 • Przeprowadzenie szkoleń dla zespołu B&R i wdrożenie do pracy w nowym systemie.
 • Wsparcie przy wyborze narzędzi informatycznych potrzebnych przy pracach B&R.
 • Wsparcie przy opracowaniu planów prac badawczych i rozwojowych.

Do kogo adresowana?

Oferta kierowana jest do firm, które są zainteresowane poprawą skuteczności i efektywności realizacji prac badawczych i rozwojowych, zarówno w obszarze zagadnień inżynierskich, jak i biznesowych.

Efekty dla Klienta

Efektem realizacji pełnego zakresu usługi jest powstanie niewielkiej, ale silnej jednostki organizacyjnej lub zespołu, który w sposób uporządkowany, kontrolowany, skuteczny i efektywny planuje i realizuje prace o charakterze badawczym i rozwojowym, przyczyniając się do rozwoju firmy.

Typowy projekt

Typowy projekt obejmuje trzy fazy:

 • ocena stanu aktualnego i uzgodnienie zakresu dalszych prac;
 • przeprowadzenie szkoleń dla zespołu Klienta oraz dodatkowych uzgodnionych prac.

Projekt trwa zwykle od 4 do 6 miesięcy, przy czym czas ten zależy od zdolności zespołu Klienta do zmiany dotychczasowego sposobu działania i wdrożenia nowych rozwiązań.