Strona głównaZarządzanie programami i projektami

Zarządzanie programami i projektami

W zarządzaniu projektami często można spotkać się z opinią, że niezbędne kompetencje można pozyskać poprzez zakup standardowej metodyki i przeszkolenie uczestników projektu. Być może działa to w krajach o bogatszych doświadczeniach z zakresu metodycznego zarządzania projektami, jednak w Polsce takie podejście nie sprawdza się. Podstawowym powodem jest niewielka liczba menedżerów z doświadczeniem i kompetencjami potrzebnymi do tego, by standardową metodykę dostosować do potrzeb własnej firmy.  Dlatego nasze podejście do problematyki zarządzania projektami jest odmienne i polega na wdrażaniu w organizacji kompletnego, dostosowanego do jej warunków i potrzeb  Systemu Zarządzania Projektami lub Systemu Zarządzania Programami i Projektami. Dzięki temu możemy zapewnić ograniczenie kosztów wdrażania rozwiązań oraz ich długofalowe korzyści.

Naszym Klientom oferujemy:

Istotnym uzupełnieniem jest zaoferowanie kompleksowych rozwiązań umożliwiających skuteczne zarządzanie ryzykami w projektach, w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie Risky Project.