Strona głównaStrategie i systemy zarządzania rozwojemProjektowanie nowego biznesu od podstaw

Projektowanie nowego biznesu od podstaw

Istota usługi

Istotą naszej oferty jest kompletne zaprojektowanie nowego biznesu na takim poziomie szczegółowości, który umożliwia podjęcie realizacji projektu przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Podstawowym elementem pracy jest sporządzenie typowego biznes planu ze wszystkimi wymaganymi przez instytucje finansowe analizami. Następnie biznes plan jest przekształcany w projekt systemu biznesowego, który może obejmować opracowanie: dokumentacji procesów biznesowych, struktury organizacyjnej, kart stanowiskowych, dokumentów typu: umowa spółki, regulamin organizacyjny itp. W przypadku bardziej złożonych modeli biznesowych mogą być także opracowane projekty umów partnerskich, procesy zarządzania siecią usługową oraz założenia dla integrującego systemu informatycznego.

Efekty dla Klienta

W efekcie naszych prac decyzje o uruchomieniu przedsięwzięcia są lepiej uzasadnione i obarczone mniejszym ryzykiem. Precyzyjny plan działania umożliwia znaczące skrócenie okresu pomiędzy uruchomieniem przedsięwzięcia a uzyskaniem dodatnich efektów finansowych z jego działania. Znaczne skrócenie fazy rozruchu utrudnia konkurencji podjęcie podobnych działań, dzięki czemu, w przypadku projektów innowacyjnych, pojawia się możliwość uzyskania renty pierwszeństwa na rynku.