Strona głównaStrategie i systemy zarządzania rozwojemProjektowanie lub weryfikacja strategii rozwoju

Projektowanie lub weryfikacja strategii rozwoju

Naszym Klientom pomagamy dostrzec całkowicie nowe szanse rynkowe. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i pomagamy opracować skuteczną strategię przyszłych działań.

Istota oferty

Istota oferty polega na powołaniu i poprowadzeniu zespołu pracowników Klienta, którzy wypracują unikalną strategię dla firmy. W ramach prac EnergSys dostarczy  wiedzę na temat:

  • metod projektowania strategii – badania otoczenia, rozpoznawania trendów długoterminowych, szacowania sił konkurencyjnych, itp.;
  • technik – na przykład budowy Strategicznej Karty Wyników, definiowania i weryfikowania mierzalnych celów, zbierania i przesiewania danych;
  • narzędzi – do symulowania skutków różnych opcji strategicznych oraz długoterminowego bilansowania strategii – nie tylko od strony kosztowej, co jest częstym błędem wielu firm doradczych.

To co nas odróżnia od konkurencji, to biegłe opanowanie sztuki harmonizacji strategii głównej ze strategiami funkcjonalnymi oraz zasobowymi.

Do kogo adresowana?

Oferta kierowana jest nie tylko do średnich i dużych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem firm dynamicznych, aspirujących do uzyskania pozycji lidera rynku, otwartych na podejmowanie nowych przedsięwzięć, ale także do firm o stabilnej pozycji, które chcą znacząco usprawnić swój dotychczasowy sposób działania.

Typowy projekt

Po zakończeniu projektu w firmie Klienta pozostaje zespół wyszkolonych zawodowców, którzy są w stanie samodzielnie aktualizować strategię przedsiębiorstwa. Ich systematyczne działanie podnosi sprawność działania firmy, a co za tym idzie, jej wartość rynkową.