Strona głównaStrategie i systemy zarządzania rozwojemOrganizacja prac B&R i zespołów strategicznych

Organizacja prac B&R i zespołów strategicznych

Coraz większa złożoność warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz szybko zachodzące zmiany w sferze technologii, informatyki, zarządzania sprawiają, że osiągnięcie sukcesu wymaga prowadzenia własnych prac badawczych i rozwojowych dotyczących nowych rozwiązań biznesowych oraz koncepcji strategicznych. Tymczasem wiele firm natrafia na poważne problemy przy realizacji tego typu prac.

Istota usługi:

Nasza usługa polega na wszechstronnym wsparciu Klienta przy organizacji prac badawczo-rozwojowych i tworzeniu lub wsparciu zespołów zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi oraz analizami strategicznymi. Oferta dotyczy wsparcia prac badawczych i rozwojowych o charakterze inżynierskim (wypracowanie i testowanie nowych rozwiązań) jak i biznesowych (wypracowanie nowych produktów, metod sprzedaży, strategii rozwoju). W ramach kompleksowej usługi oferujemy:

 • Zaprojektowanie procesów związanych z realizacją prac B&R z przypisaniem jednoznacznej odpowiedzialności za poszczególne działania;
 • Opracowanie standardów i procedur zarządzania projektami B&R;
 • Opracowanie zasad i procesów zarządzania siecią współpracujących jednostek badawczych i rozwojowych;
 • Wdrożenie mechanizmów efektywnego zarządzania wiedzą wypracowaną w ramach prac B&R;
 • Wdrożenie mechanizmów monitorowania skuteczności i efektywności realizowanych prac B&R;
 • Przeprowadzenie szkoleń dla zespołu B&R i wdrożenie do pracy w nowym systemie;
 • Wsparcie przy wyborze narzędzi informatycznych potrzebnych przy pracach B&R;
 • Wsparcie przy opracowaniu planów prac badawczych i rozwojowych.

W realizacji usługi wykorzystujemy nasze doświadczenia z realizacji dużych prac systemowych, projektowania i wykorzystania modeli obliczeniowych (symulacyjnych i optymalizacyjnych), zarządzania dużymi zestawami danych i informacji na potrzeby badawcze oraz współpracy z licznymi grupami ekspertów. Wykorzystujemy także nasze doświadczenia i narzędzia z obszaru modelowania procesów biznesowych, projektowania strategii, budowy Systemów Zarządzania Rozwojem oraz Systemów Zarządzania Projektami.  

Do kogo adresowana?

Oferta kierowana jest do firm, które są zainteresowane poprawą skuteczności i efektywności realizacji prac badawczych i rozwojowych, zarówno w obszarze zagadnień inżynierskich, jak i biznesowych.

Efekty dla Klienta:

Efektem realizacji pełnego zakresu usługi jest powstanie niewielkiej, ale silnej jednostki organizacyjnej lub zespołu, który w sposób uporządkowany, kontrolowany, skuteczny i efektywny planuje i realizuje prace o charakterze badawczym i rozwojowym, przyczyniając się do rozwoju firmy.

Typowy projekt:

Typowy projekt obejmuje trzy fazy:

 • Ocena stanu aktualnego i uzgodnienie zakresu dalszych prac;
 • Zaprojektowanie procesów realizacji prac B&R w ścisłej współpracy z zespołem Klienta przy wykorzystaniu dostarczonych narzędzi (por. opis dot.
 • projektowania lub modyfikacji procesów biznesowych i systemu QualiMan);
 • Przeprowadzenie szkoleń dla zespołu Klienta oraz dodatkowych uzgodnionych prac.

Projekt trwa zwykle 4-6 miesięcy, przy czym czas ten zależy istotnie od zdolności zespołu Klienta do zmiany dotychczasowego sposobu działania i wdrożenia nowych rozwiązań.

Przykłady:

Jako reprezentatywne dla omawianej klasy projektów można uznać wykonane przez nasz zespół prace polegające na zamodelowaniu procesów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych w wielkich przedsiębiorstwach z branży metali żelaznych i nieżelaznych oraz ważnej firmy branży wentylacji i klimatyzacji.