Strona głównaStrategie i systemy zarządzania rozwojemAnalizy przedinwestycyjne

Analizy przedinwestycyjne

Istota usługi

Istota naszej oferty polega na ocenie rozpatrywanej inwestycji nie tylko w aktualnych uwarunkowaniach prawnych i rynkowych, ale także w warunkach prawdopodobnych zmian tych uwarunkowań, wraz z wykonaniem analizy czułości na czynniki mające największy wpływ na efektywność inwestycji.

W szczególności oferujemy analizę efektywności inwestycji energetycznych i produkcyjnych poddanych wymogom systemu handlu emisjami i regulacji dotyczących ograniczeń emisji zanieczyszczeń atmosfery, z uwzględnieniem przewidywanych zmian zasad i warunków funkcjonowania tego systemu po roku 2012.

Do kogo adresowana?

Oferta adresowana jest do firm energetycznych, innych firm działających w systemie handlu emisjami oraz przedsiębiorstw planujących duże inwestycje w instalacje produkcyjne lub infrastrukturalne, szczególnie jeśli możliwe są różne warianty ich realizacji, zarówno w zakresie kluczowych parametrów instalacji jak i zastosowanej technologii.

Efekty dla Klienta

Głównym efektem jest znaczące zmniejszenie ryzyka wyboru niewłaściwych technologii lub inwestycji, które mogą stać się nieefektywne w wyniku przyszłych zmian..

Typowy projekt

Typowy projekt obejmuje uzgodnienie z Zamawiającym głównych parametrów analizowanej inwestycji, sformułowanie jej wariantów, opracowanie scenariuszy możliwych zmian warunków otoczenia i przeprowadzenie ocen efektywności danej inwestycji w warunkach zróżnicowanych scenariuszy. Praca może obejmować także wsparcie przy wyborze najkorzystniejszego wariantu inwestycji.