Strona głównaO firmieFirmaPodstawowe informacje

Podstawowe informacje

Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o. to polska firma badawczo-konsultingowa, założona przez zespół byłych pracowników Zakładu Problemów Energetyki IPPT Polskiej Akademii Nauk 1997 roku. Prowadzoną działalnością chcemy przyczynić się do poprawy dobrobytu mieszkańców i lepszego wykorzystania potencjału rozwoju, jaki tkwi w polskich przedsiębiorstwach, menedżerach, pracownikach.

Czym się zajmujemy

Nasze prace koncentrują się na:

  • tworzeniu, dostarczaniu i wdrażaniu rozwiązań usprawniających zarządzanie działalnością operacyjną i rozwojem podmiotów gospodarczych, w tym dużych firm energetycznych i firm sieciowych, m.in.:

opracowanie strategii i systemów zarządzania rozwojem przedsiębiorstw

  wsparcie zarządzania programami i projektami

-  analizy przedinwestycyjne

-  doradztwo w zakresie pozyskiwania dofinansowania

-  prognozy zapotrzebowania i cen dla energetyki

-  audyty efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw

modelowanie i optymalizacja efektywnych procesów biznesowych

-  usługi dla przedsiębiorstw w ramach systemu EU ETS

  • analizach programowych i prognostycznych w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej i gospodarczej w skali Polski i Unii Europejskiej, w tym;

-  analizy skutków gospodarczych i społecznych wariantowych rozwiązań polityki energetycznej i klimatycznej

-  analizy wpływu systemu handlu emisjami na warunki działania polskiej energetyki i zmiany miksu energetycznego

-  analizy celów i instrumentów unijnej i krajowej polityki promowania OZE oraz  efektywności energetycznej

  • wsparciu sektora samorządowego i sektora publicznego, m.in. przez:

-  opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej

-  audyty efektywności energetycznej

-  przygotowywanie wniosków o dofinansowane z funduszy europejskich i środowiskowych

-  szkolenia, warsztaty i konferencje tematyczne

W wyniku wieloletnich prac rozwojowych, stosowane przez Firmę metody, narzędzia oraz procedury analizy systemowej są uniwersalne, skuteczne i praktycznie niezależne od dziedziny zastosowania, począwszy od informatycznych systemów wspomagania decyzji po restrukturyzację przedsiębiorstw i całych branż.