Strona głównaO firmieFirmaPodejście systemowe

Podejście systemowe

W wyniku wieloletnich prac rozwojowych, stosowane przez Firmę metody, narzędzia oraz procedury analizy systemowej są uniwersalne, skuteczne i  praktycznie niezależne od dziedziny zastosowania, począwszy od informatycznych systemów wspomagania decyzji po restrukturyzację przedsiębiorstw i całych branż. 

  •           łączymy kompetencje z zakresu badań systemów krajowych i regionalnych, na nazie wieloletniego doświadczenia w dziedzinie modelowania i badań systemowych, zdobytego m.in. w Polskiej Akademii Nauk,  z umiejętnością wypracowania skutecznych i efektywnych rozwiązań dla biznesu;
  •           oferujemy własne rozwiązania metodyczne i narzędziowe do wspomagania decyzji, optymalizacji działań, analiz strategicznych, modelowania procesów biznesowych oraz projektowania przedsięwzięć i systemów biznesowych.

 

Każde badanie zjawisk zachodzących w tych systemach społecznych napotyka zasadnicze trudności związane z ich złożonością. Podejście systemowe podpowiada, że w złożonych kompleksach wszystko zależy od wszystkiego. Zrozumienie działania takich obiektów wymaga znalezienia oddziaływań dominujących w danym miejscu i czasie, przy równoczesnym pominięciu elementów i oddziaływań mało istotnych, co pozwala na szybsze zrozumienie istoty analizowanych problemów i wypracowanie właściwych rozwiązań.

W celu budowy modelu systemu właściwie dobranego do zadania, stosujemy w naszych pracach metodę EnergSys. Polega ona na tworzeniu wieloaspektowych modeli w taki sposób, by mogły one być łatwo przedstawiane bądź w postaci specjalnych baz danych (modele statyczne), bądź postaci modeli symulacyjnych lub optymalizacyjnych.

Metoda EnergSys obejmuje następujące etapy:

  • określenie głównych aspektów badanego systemu;
  • wyróżnienie kluczowych elementów;
  • wyróżnienie kluczowych przepływów w systemie;
  • odwzorowanie struktury systemu (elementów i sieci przepływów);
  • opracowanie bazy danych będącej statycznym modelem systemu.

W metodzie EnergSys uwzględnia się następujące aspekty: technologiczny, organizacyjny, finansowy, rynkowy, prawno-regulacyjny, społeczno-polityczny oraz ekologiczny. Oddziaływania specyficzne dla danego aspektu służą do wyodrębnienia w ramach modelu odpowiednich podsystemów: technologicznego, finansowego itp.