Strona głównaO firmiePartnerzy

Partnerzy

Aby zapewnić w pełni kompleksowe usługi, współpracujemy z grupą podmiotów gospodarczych o komplementarnych w stosunku do naszych kompetencjach i doświadczeniu.  Oto niektóre firmy i organizacje z tej grupy oraz te ich cechy, które cenimy najbardziej:

 

BPI Polska - wysoka skuteczność wdrażania nowych rozwiązań osiągana poprzez doskonałość projektowania i realizacji działań w sferze społecznej: komunikacji, motywacji i zarządzaniu pracą zespołów, szczególnie tych o strategicznym znaczeniu.


MGX Infoservice - doskonała znajomość narzędzi komputerowych do projektowania procesów biznesowych, wytrwałość we wdrażaniu na rynku polskim specjalistycznego oprogramowania klasy iGrafx.


Energoprojekt Consulting S.A. - stała determinacja w rozwijaniu zaawansowanych metod analiz modelowych w odniesieniu do złożonych systemów technicznych, w tym szczególnie systemów elektroenergetycznych.

 

ENERGOPROJEKT Warszawa S.A.  - zdolność do czerpania z dorobku polskiej myśli technicznej w dziedzinie energetyki oraz umiejętność jej twórczego rozwoju w aktualnych warunkach.


SYBASE Polska Sp. z o.o - doskonale stabilne i praktycznie bezobsługowe systemy bazodanowe oraz otwartość na nowe idee i pomysły dotyczące ich zastosowań.


Media TV Plus Sp. z o.o. - skuteczność i dyskrecja w działaniach z dziedziny informacji i wewnętrznego public relation realizowanych jako wsparcie procesów wdrażania strategii.


Intaver Institute Inc. - kanadyjska spółka tworząca innowacyjne oprogramowanie do zarządzania projektami, oferująca unikalne i efektywne kosztowo rozwiązania informatyczne. Od 2004 r. rozwija aplikację RiskyProject, której dystrybucją w Polsce zajmuje się EnergSys.