Strona głównaO firmieNasi klienci

Nasi klienci

Duże przedsiębiorstwa i korporacje.

Duże podmioty gospodarcze mogą liczyć na wsparcie EnergSys w szerokim zakresie problemów, od prac prognostycznych do analizy sytuacji decyzyjnych w procesie przedinwestycyjnym i w działalności operacyjnej. Nasi eksperci pomogą opracować plan restrukturyzacji (business re-engineering), zajmą się planowaniem strategicznym, zwiększaniem efektywności pracy i przewagi konkurencyjnej, wdrażaniem metod i środków informatyki oraz czynnym zarządzaniem projektami rozwojowymi w warunkach ryzyka, nowoczesnym modelowaniem procesów, wsparciem w uzyskiwaniu dofinansowania dla projektów energetycznych, audytami energetycznymi przedsiębiorstw czy usługami w obrębie systemu EU ETS

Za reprezentatywne w tej grupie Klientów można uznać następujące firmy:

 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • ENEA S.A.
 • Gaz-System S.A.
 • PZU S.A.
 • Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Inter Cars S.A.
 • IZCH Soda Mątwy S.A.
 • JZS Janikosoda S.A.
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
 • Polskie Linie Lotnicze „LOT" S.A.
 • Electricité de France
 • PTK CENTERTEL S.A.
 • RWE STOEN S.A.
 • SPEC S.A.
 • PPUP Poczta Polska
 • Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń" S.A.
 • System Gazociągów Tranzytowych EuroPolGaz S.A.
 • Telefonia Dialog S.A.

Krajowe, międzynarodowe, rządowe i pozarządowe organizacje.

Podmiotom publicznym i samorządowym EnergSys dostarcza analizy, oceny i rekomendacje decyzyjne w szerokim zakresie, od studiów o charakterze analityczno-prognostycznym dla wariantowych strategii polityki energetycznej i klimatycznej po opracowanie planów zapotrzebowania na energię, planów gospodarki niskoemisyjnej czy wsparcia w pozyskiwaniu dofinansowania. W pracach systemowych wykorzystujemy rozbudowany zestaw modeli obliczeniowych, dostosowywany każdorazowo do celu i zakresu pracy.

W powyższych obszarach EnergSys współpracuje z wieloma instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, takimi jak:

 • Ministerstwo Energii (d. Min. Gospodarki), Ministerstwo Środowiska, Urząd Regulacji Energetyki, Ministerstwo Rolnictwa i inne podmioty centralnej administracji rządowej;
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Agencja Rynku Energii, Komitet Badań Naukowych oraz inne podmioty pararządowe;
 • Komisja Europejska, Bank Światowy, Bechtel International - US AID Programme, Netherlands Energy Research Foundation (ECN), International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) i inne organizacje międzynarodowe;
 • Urząd Miasta St. Warszawa, Urząd Miasta Tarnów, Urząd Miasta Tarnobrzeg, Urząd Miasta Wrocław, władze samorządowe różnych szczebli, agendy samorządowe lub organizacje typu NGO.