Strona głównaO firmieFirmaNarzędzia informatyczne

Narzędzia informatyczne

W trakcie prac badawczych i wdrożeniowych zespół EnergSys opracował wiele unikatowych metod i modeli, które są z powodzeniem stosowane w pracach dla decydentów centralnych oraz przedsiębiorstw w Polsce i w Europie:

 

Model CGE-PL

Model optymalizacyjny równowagi ogólnej polskiej gospodarki, wykorzystywany głównie do kreowania scenariuszy gospodarczego rozwoju kraju dla potrzeb rządu

Model PROSK-E

Do prognozowania popytu długoterminowego na energię w kraju we wszystkich sektorach

Model EFOM-PL

Polska adaptacja europejskiego modelu do symulacji lub optymalizacji kosztowej rozwoju systemu energetycznego kraju w powiązaniu z ochroną środowiska

Model SMET

Zestaw wyspecjalizowanych sub-modeli sektorowych, służących do symulacji obszarów penetracji nowoczesnych źródeł energii elektrycznej i ciepła oraz efektywnych technologii użytkowania energii w gospodarstwach domowych,  budynkach biurowych i transporcie

Modele E-F dla przedsiębiorstw

Do wyznaczania projekcji ekonomiczno-finansowych dla pojedynczych przedsiębiorstw lub wielopodmiotowych grup

Model Mezzo-Impact

Moduł symulacyjny dla sektora przemysłu i dla sektora gospodarstw domowych, do oceny zmian rentowności branż przemysłu oraz zjawiska tzw. ubóstwa energetycznego - z uwzględnieniem zróżnicowania dochodowego gospodarstw domowych - w warunkach realizacji różnych wariantów polityki gospodarczej i energetyczno-klimatycznej

System QualiMan

Zestaw narzędzi do tworzenia i zarządzania dowolnie złożoną bazą danych wewnętrznych aktów prawnych typu regulaminy, procedury ogólne, instrukcje robocze, itp. Unikatową cechą systemu jest możliwość półautomatycznej weryfikacji spójności oraz kompletności procedur firmowych oraz ścisłej kontroli publikacji kolejnych wersji. System dostępny także jako produkt handlowy, instalowany u Klienta.

RiskyProject

Oprogramowanie do planowania, harmonogramowania, analizy ilościowej i jakościowej ryzyka i mierzenia postępów projektów z wieloma ryzykami i niepewnościami