Strona głównaAktualnościWspółpraca z EY w realizacji prac na zlecenie PKEE

Aktualności

Współpraca z EY w realizacji prac na zlecenie PKEE

11.07.2017

Nowo opracowywane regulacje unijne zobowiązują państwa członkowskie do opracowania zintegrowanego krajowego planu na rzecz energii i klimatu (ZKPEiK), który ma uwzględniać wszystkie wymiary unii energetycznej i obejmować zasadniczo lata 2021-2030, ale z uwzględnieniem perspektywy do 2040 roku. Plany te mają stanowić narzędzie ułatwiające ocenę ex-ante możliwości wypełnienia sformułowanych celów OZE i w zakresie poprawy efektywności energetycznej na poziomie Unii oraz umożliwiające oddziaływanie przez Komisję Europejską na kraje członkowskie w kierunku ewentualnego podwyższenia zadeklarowanych celów krajowych.

Za opracowanie ZKPEiK odpowiedzialne są Ministerstwo Energii i Ministerstwo Środowiska. W ramach wsparcia urzędów centralnych, Polski Komitet Energii Elektrycznej zlecił opracowanie prognoz w zakresie zapotrzebowania na energię końcową, rozwoju OZE i poprawy efektywności energetycznej, jako wkład do materiałów związanych z tworzeniem ZKPEiK. PKEE zdecydował się wybrać ofertę złożoną przez EY (dawniej Ernst&Young) razem ze spółką EnergSys. 11 lipca została podpisania umowa na wykonanie pracy: „Opracowanie analiz wspomagających opracowanie Krajowego Planu w zakresie Energii i Klimatu w obszarze OZE i efektywności energetycznej”.

<- Wstecz do: Aktualności