Strona głównaAktualnościStrategia Rozwoju GK ENEA

Aktualności

Strategia Rozwoju GK ENEA

17.10.2016

W trzecim kwartale br. zakończyły się prace EnergSyS nad Strategią Rozwoju GK ENEA do 2030 roku.  Strategia została przyjęta przez Zarząd Enei na początki października i zaakceptowana przez Radę Nadzorczą 28 października br. 
W ramach prac nad strategią opisano 60 Inicjatyw Strategicznych, z czego ponad połowa to inicjatywy zwiększające potencjał biznesowy. Podstawowe nakłady inwestycyjne będą się kształtowały na poziomie 26,4 mld zł. Dodatkowo, w wyniku realizacji innowacyjnych inicjatyw strategicznych, zakładane jest zwiększenie potencjału inwestycyjnego o 5,7 mld zł. Celem nadrzędnym określonym w strategii jest wzrost wartości GK Enea dla akcjonariuszy. Grupa będzie dążyć do osiągnięcia wskaźnika rentowności kapitałów własnych (ROE) na poziomie 10 proc., natomiast wskaźnika rentowności aktywów (ROA) na poziomie 5 proc w perspektywie do 2025 r.
Strategia Enei zakłada zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej do Klientów końcowych do poziomu 20,1 TWh w 2025 r. (wzrost o 24,4 proc. w stosunku do 2015 r.).
Opracowana strategia zakłada silne wsparcie rozwoju lokalnego i utrzymywanie lokalnych relacji społecznych, jako element polityki odpowiedzialnego biznesu. Grupa będzie dbać o rozwój poszczególnych regionów kraju, w tym jako atrakcyjny pracodawca, podmiot stymulujący rozwój społeczny oraz wspierający lokalne szkolnictwo zawodowe.

<- Wstecz do: Aktualności