Strona głównaAktualnościSpotkanie robocze w ramach II etapu pracy dla PKEE

Aktualności

Spotkanie robocze w ramach II etapu pracy dla PKEE

12.10.2017

Omówiono wymagany poziom oszczędności energii pierwotnej w różnych wariantach celu w odniesieniu do prognozy PRIMES baseline 2007 oraz wymagany poziom oszczędności zużycia energii pierwotnej w wariantach celu w świetle wyników prognozy odniesienia zapotrzebowania na energię w 2030 roku.

Następnie zaprezentowano technologie poprawy efektywności w sektorach: wytwarzanie energii elektrycznej, systemy ciepłownicze, przetwórstwo przemysłowe ogółem, produkcja papieru i wyrobów z  papieru, produkcja stali, produkcja klinkieru i cementu , sektor usług (jednostki publiczne i jednostki komercyjne), gospodarstwa domowe oraz pozostałe (w tym transport, rolnictwo i rybołówstwo), ranking technologii poprawy efektywności wg. kosztów uzyskania oszczędności  1 ktoe  i wyniki wariantowe prognozy poprawy efektywności energetycznej.

W ramach analizy OZE omówiono przewidywane wykonanie zobowiązań 2020 roku i prognozy do roku 2040, w tym metodykę analiz optymalizacyjnych OZE, kalkulacje kosztów technologii OZE oraz założenia dotyczące nakładów i kosztów technologii OZE w elektroenergetyce, ciepłownictwie i transporcie oraz wyniki kalkulacji.

Tematem obszernej dyskusji było określanie potencjałów produkcyjnych dla poszczególnych technologii OZE.

<- Wstecz do: Aktualności