Strona głównaAktualnościSeminarium PMI Oddział Warszawa - 19.11.2014

Aktualności

Seminarium PMI Oddział Warszawa - 19.11.2014

20.11.2014

Systemy koordynacyjno-zarządcze dla przedsięwzięć wielkich – marzenia, iluzje, realność

Dr Tadeusz Lis, Prezes EnergSys, wygłosił prelekcję pt.: „Systemy koordynacyjno-zarządcze dla przedsięwzięć wielkich” – podczas której zaprezentował elementy know-how EnergSys w zakresie projektowania, wdrażania i eksploatacji systemów zarządzania dla dużych i bardzo dużych przedsięwzięć wysokich ryzyk. Dr Lis oparł się o studia przypadków ze zrealizowanych programów oraz projektów wielkoskalowych.

<- Wstecz do: Aktualności