Strona głównaAktualnościPrzekazanie raportu I etapu pracy dla PKEE

Aktualności

Przekazanie raportu I etapu pracy dla PKEE

25.09.2017

Zespół EY oraz EnergSys przekazał raport „Wariantowa prognoza bazowa zapotrzebowania na energię końcową”, ze szczególnym uwzględnieniem energii elektrycznej, stanowiącą Etap I pracy pn. „Opracowanie prognoz zapotrzebowania na energię końcową, rozwoju OZE i poprawy efektywności energetycznej na lata 2021-2030”. Przedstawiono wyniki trzech scenariuszy prognozy do roku 2040 (Niski, Bazowy, Wysoki), które zostały opracowane dla warunków wzrostu PKB w granicach 1,4-2,6% średniorocznie, przy założeniu istniejących polityk i środków w zakresie rozwoju OZE i promocji efektywności energetycznej. Przy opracowaniu scenariuszowej prognozy zapotrzebowania szczegółowo rozpatrzono zapotrzebowanie ze strony sektorów przemysłowych, transportu i gospodarstw domowych.

<- Wstecz do: Aktualności