Strona głównaAktualnościPrezentacja wyników I etapu prac dla PKEE

Aktualności

Prezentacja wyników I etapu prac dla PKEE

30.08.2017

W trakcie spotkania zaprezentowano opracowaną przez EnergSys wariantową prognozę bazową zapotrzebowania na energię końcową, stanowiącą wynik I etapu prac. Częścią prac było też przygotowanie modelu wskaźnikowego, umożliwiającego modyfikowanie prognozy zapotrzebowania stosownie do zmian założeń dotyczących dynamiki PKB i poprawy efektywności energetycznej.

W dyskusji przedstawiciele ME zwrócili uwagę na potrzebę urealnienia prognoz zużycia energii  z OZE do roku 2020 oraz konieczność skorygowania prognozy transportowej w celu uwzględnienia skokowego zwiększenia od drugiej połowy 2016 toku rejestrowanego w statystyce zużycia paliw transportowych wskutek uszczelnienia systemu VAT i likwidacji szarej strefy w imporcie paliw.

<- Wstecz do: Aktualności