Strona głównaEfektywne procesy biznesoweZarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą

Istota usługi

Nasza oferta ma na celu wsparcie Klienta w odpowiednim zarządzaniu wiedzą, przez co rozumiemy trzy główne elementy:

  • określenie, jakie dane i informacje powinny być gromadzone i w jakiej formie;

  • opracowanie procedur gromadzenia, weryfikacji i udostępniania zgromadzonej wiedzy;

  • wdrożenie odpowiednich narządzi komputerowych.

Ze względu na nasze doświadczenia koncentrujemy się na projektowaniu systemów zarządzania wiedzą w trzech głównych obszarach:

  • strategiczny monitoring otoczenia;

  • prace badawcze i rozwojowe;

  • procesy biznesowe.

W obszarach b) i c) oferujemy dodatkowo własne rozwiązania narzędziowe oparte na systemie QualiMan.

Projektowanie systemów zarządzania wiedzą stanowić może samodzielny projekt lub część większych prac, związanych z rozwojem biznesu Klienta, wsparciem w obszarze B&R lub monitorowania otoczenia.

Do kogo adresowana?

Oferta adresowana jest do szerokiego grona przedsiębiorstw i organizacji, szczególnie tych, które działają w warunkach ostrej konkurencji, są wrażliwe na zmiany zachodzące w otoczeniu i które są nastawione na innowację i rozwój.

Typowy projekt

Typowy projekt rozpoczyna się od badania istniejącego stanu zarządzania. Precyzyjne rozpoznanie potrzeb Klienta oraz określenie, jaki rodzaj informacji i danych powinien być gromadzony i w jaki sposób udostępniany. Rozpoznanie stanowi podstawę do zaprojektowania organizacji procesu zarządzania wiedzą oraz narzędzi wspomagających. Końcowa część prac obejmuje działania wdrożeniowe i szkolenia. Czas realizacji zależy od zakresu i szczegółowości analiz i przeważnie trwa od 2 do 6 miesięcy.