Strona głównaEfektywne procesy biznesoweProjektowanie lub modyfikacja procesów biznesowych

Projektowanie lub modyfikacja procesów biznesowych

Optymalna implementacja strategii oznacza tylko jedno – przełożenie jej na nowy model procesów biznesowych oraz, w następnym kroku, ich skuteczne wdrożenie.

Istota oferty

Istota oferty polega na systemowym zamodelowaniu procesów biznesowych z użyciem oprogramowania i metodyki QualiMan.

Cały projekt jest prowadzony jako przedsięwzięcie ukierunkowane na wydobycie i skodyfikowanie najlepszych praktyk biznesowych firmy. Tym samym zostaje uruchomiony systemowy proces zarządzania wiedzą firmową. Z naszej praktyki wynika, że jest to jedyny skuteczny sposób zainicjowania przemiany firmy w organizację uczącą się.
Metodyka modelowania procesów bazuje na teorii państwa i prawa zastosowanej do tworzenia Ładu Korporacyjnego. Wszystkie zapisy wewnętrznych aktów prawnych, regulujących życie firmy, mają postać przyjaźnie napisanych procedur operacyjnych. Metodyka zakłada, iż w kolejnych iteracjach liczba procedur będzie się zmniejszała, a same procedury będą coraz prostsze. W ten sposób, w relatywnie krótkim czasie, zwiększamy zarówno efektywność działania firmy, jak i jej elastyczność – co jest podstawową cechą liderów XXI wieku.

Do kogo adresowana?

Oferta kierowana jest do średnich i dużych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem firm dynamicznych, aspirujących do uzyskania pozycji lidera rynku, otwartych na kreowanie nowych przedsięwzięć, ale także dla firm o stabilnej pozycji, które chcą znacząco usprawnić swój dotychczasowy sposób działania.

Efekty dla Klienta

  • niższe koszty jednostkowe procesów;
  • koncentracja na działaniach przynoszących wartość, za którą chce zapłacić Klient;
  • większa elastyczność;
  • bardzo silna kontrola bieżącej działalności operacyjnej;
  • ścisłe i dwustronne powiązanie praktyczne strategii długoterminowej z codziennością biznesu.

Typowy projekt

Typowy projekt obejmuje dwie fazy. W fazie pierwszej opisuje się aktualny stanu procesów (AS IS). W fazie drugiej następuje opisanie ich zmodernizowanej, ulepszonej wersji (TO BE), w formie propozycji dla Zarządu nowego modelu pracy. Kierunek ulepszeń wynika z zatwierdzonej strategii firmy.