Strona głównaEfektywne procesy biznesoweModelowanie systemów produkcyjnych

Modelowanie systemów produkcyjnych

Istota usługi

Oferowana usługa polega na opracowaniu modelu obliczeniowego, który może być wykorzystany jako efektywne narzędzie wspierające proces planowania inwestycji w złożonych systemach produkcyjnych lub infrastrukturalnych, z uwzględnieniem różnego rodzaju ograniczeń: finansowych, ekologicznych i uwarunkowań: rynkowych, finansowych, ekologicznych itp. Przy opracowaniu modeli wykorzystujemy narzędzia dostosowane do potrzeb danego projektu, począwszy od arkuszy Excel po specjalistyczne pakiety optymalizacyjne takie jak GAMS, AIMS. Opracowane modele mogą być wykorzystywane m.in. do realizacji analiz przedinwestycyjnych.

Do kogo adresowana?

Oferta kierowana jest do firm działających w oparciu o złożone systemy produkcyjne oraz do firm sieciowych (gazowniczych, elektroenergetycznych, ciepłowniczych, innych).

Efekty dla Klienta

Pozyskanie modelu systemu produkcyjnego pozwala dokonać znacznych oszczędności w inwestycjach poprzez doprowadzenie do spójności inwestycji cząstkowych oraz dokonanie oceny planowanych inwestycji w różnych możliwych warunkach, co umożliwia wybór najbardziej efektywnych rozwiązań.

Typowy projekt

Typowy projekt w pierwszej fazie obejmuje analizę potrzeb Klienta oraz opracowanie założeń modelu, który najpełniej realizuje te potrzeby. W tej fazie są analizowane m.in. możliwości pozyskania danych dla modelu. Następnie opracowane założenia są uzgadniane z Klientem i po ich zatwierdzeniu następuje właściwa faza budowy modelu w części obliczeniowej i programistycznej interfejsu użytkownika. Końcowa postać modelu jest najczęściej kompromisem pomiędzy dążeniem do dużej szczegółowości odwzorowania oraz utrzymaniem rozsądnych kosztów opracowania i eksploatacji modelu. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala proponować rozwiązania, które zachowując względną prostotę, umożliwiają uzyskiwanie wiarygodnych odpowiedzi.