Strona głównaAnalizy systemowe, polityki, strategieProjektowanie rozwiązań systemowych

Projektowanie rozwiązań systemowych

Istota usługi

Istotą naszej oferty w zakresie rozwiązań systemowych jest wsparcie Klienta w zaprojektowaniu lub modernizacji systemu działań społecznych lub gospodarczych, począwszy od etapu analiz i założeń, po pełne zaprojektowanie struktur organizacyjnych, procesów, odpowiedzialności, przepływów informacyjnych, finansowych i innych, w oparciu o zasady inżynierii systemów. Faza analiz ma na celu ocenę efektywności systemu oraz określenie podstawowych jego parametrów ze względu na wyznaczone cele.

Do kogo adresowana?

Oferta kierowana jest do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organizacji gospodarczych oraz przedsiębiorstw i dużych organizmów gospodarczych.

Efekty dla Klienta

Wynikiem zaprojektowania całościowych rozwiązań systemowych jest sprawna i efektywna praca systemu po jego wdrożeniu, co powoduje wymierne korzyści społeczne i gospodarcze.

Typowy projekt

Typowy projekt obejmuje uzgodnienie z Zamawiającym założeń systemu, identyfikację najważniejszych powiązań z otoczeniem, wykonanie analiz weryfikujących założenia dotyczące efektywności systemu, porównanie wariantów i wybór rozwiązań optymalnych oraz całościowe zaprojektowanie systemu (organizacja, regulacje prawne, przepływy finansowe, informatyczne itp.).

Przykłady

Jako reprezentatywne, dla omawianej klasy projektów, można uznać wykonane przez nasz Zespół następujące prace:

  • Opracowanie projektu systemu zbywalnych uprawnień do emisji zanieczyszczeń w Polsce, z uwzględnieniem emisji CO2, SO2, NOx.
  • Ocena efektywności systemowej i opracowanie projektu ustawy tworzącej system produkcji, transportu i wykorzystania paliw na bazie estrów rzepakowych.
  • Opracowanie kluczowych elementów systemu wpierania przedsięwzięć termorenowacji.
  • Opracowanie systemów pracy zespołowej w różnych obszarach funkcjonalnych dla przedsiębiorstw.