Strona głównaAnalizy systemowe, polityki, strategieOpracowanie optymalnych strategii i polityk

Opracowanie optymalnych strategii i polityk

Istota usługi

Istotą naszej oferty jest opracowanie kilku wariantów strategii, czytelne sformułowanie alternatyw decyzyjnych, a następnie ocena i porównanie skutków ich realizacji w warunkach prawdopodobnych scenariuszy zmian otoczenia. Porównanie rozpatrywanych alternatyw strategicznych może być dokonane na podstawie jednego kryterium wyrażonego w wartościach pieniężnych, np. efektywności ekonomicznej, lub też przy wykorzystaniu szerszego zestawu kryteriów decyzyjnych (np. poziomu zatrudnienia, zanieczyszczenia środowiska, bezpieczeństwa itp). W przypadku ocen wielokryterialnych oferujemy narzędzia wspomagania decyzji klasy HIPREE 2.

Do kogo adresowana?

Oferta kierowana jest do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, szczególnie w sytuacji pojawienia się potrzeby opracowania wieloletniej polityki w obszarze energii, ochrony środowiska, gospodarki, edukacji, ochrony zdrowia i innej. Adresatami są także organizacje gospodarcze i samorządowe oraz duże organizmy gospodarcze, podejmujące decyzje o poważnych długofalowych skutkach, w warunkach charakteryzujących się dużą złożonością i niepewnością.

Efekty dla Klienta

Efektem wykonania usługi jest znaczące zwiększenie prawdopodobieństwa wyboru najkorzystniejszej, w szerokim zakresie przyszłych uwarunkowań, strategii działań oraz wyeliminowanie alternatyw zdecydowanie niekorzystnych. Przekłada się to na uzyskanie wymiernych efektów finansowych, rzeczowych oraz korzyści społecznych,  zależnych od danego problemu.

Typowy projekt

Praca nad typowym projektem trwa od czterech do sześciu miesięcy i wymaga współpracy Zamawiającego w zakresie sformułowania alternatyw strategicznych oraz określenia kryteriów oceny i ich względnych wag.

Przykłady

Eksperci EnergSys brali udział m.in. w następujących projektach z tej dziedziny:

  • Optymalizacja programu rozwoju energetycznego Wrocławia.
  • Opracowanie optymalnych strategii redukcji krajowych emisji SO2 i NOx w Polsce do poziomu limitów zapisanych w kolejnych Protokołach do Konwencji LRTAP.
  • Analiza i wybór optymalnego sposobu spełnienia, zapisanych w Traktacie Akcesyjnym, wymagań odnośnie zbiorczych limitów emisji SO2 i NOx dla energetyki.