Strona głównaAnalizy systemowe, polityki, strategie

Analizy systemowe, polityki, strategie

Uczestnictwo Polski w UE powoduje pojawienie się nowej sytuacji, gdy znaczna cześć prawa, polityk i strategii pochodzi z poziomu UE. Niestety są one często dostosowane do potrzeb i możliwości bardziej rozwiniętych i bogatszych krajów unijnych. Pojawia się też coraz więcej wątpliwości, czy model zarządzania rozwojem w UE, kładący duży nacisk na centralne sterowanie, regulację i wspieranie najsilniejszych podmiotów, jest wystarczająco efektywny. Szczególnie gdy zderzymy go z  modelem amerykańskim, przykładającym większą wagę do wolności gospodarczej i wyzwalania inicjatywy, czy z modelem chińskim, kładącym nacisk na utrzymanie konkurencyjnych kosztów i wsparcie ekspansji we wszystkich dziedzinach, także tych uznawanych przez polityków UE za mało przyszłościowe (przemysł ciężki).  

W takiej sytuacji Polska nie może pozostać bierna i powinna aktywnie walczyć o odpowiedni kształt polityki unijnej, dający szanse na wykorzystanie naszych atutów. Z drugiej strony rząd polski i władze lokalne powinny tworzyć polityki, strategie i rozwiązania systemowe, które będą stwarzały sprzyjające warunki dla rozwoju przedsiębiorstw oraz do poprawy warunków życia i rozwoju mieszkańców.

Nasza oferta wychodzi naprzeciw tym potrzebom i obejmuje: