Strona głównaAnalizy, prognozy i usługi dla energetykiZezwolenia na emisję CO2 i usługi powiązaneProcedury HE

Procedury HE

Istota usługi

Systemowy Audyt HE jest narzędziem oceny całościowego przygotowania przedsiębiorstwa do działania w warunkach handlu emisjami. Istotą audytu jest opracowanie przez specjalistów EnergSys pełnej specyfikacji (mapy) działań dostosowawczych, jakie powinny być wykonane przez przedsiębiorstwo w celu bezpiecznego prawnie i efektywnego działania w nowych warunkach.

Ramowy zakres Systemowego Audytu HE

Część podstawowa

Przedmiot audytu: Metodyka oraz sposób wdrożenia systemu monitorowania emisji pod względem zgodności z wymaganiami prawa oraz oczekiwaniami audytorów.

Część funkcjonalna

Przedmiot audytu: Efektywność i skuteczność wdrożenia nowych zadań, wynikających z regulacji prawnych oraz dobrych praktyk biznesowych. W tym bloku wyróżniamy osobną sekcję finansowo – księgową.

Część operacyjna

Przedmiot audytu: Metody planowania i optymalizacji działalności operacyjnej oraz ich organizacja w powiązaniu z innymi działaniami operacyjnymi.

Część strategiczna

Przedmiot audytu: Stopień przygotowania przedsiębiorstwa do kreowania właściwych decyzji strategicznych w warunkach handlu emisjami.

Warunki realizacji

Zakres audytu oraz jego szczegółowość w poszczególnych blokach i sekcjach mogą być dostosowane do potrzeb i warunków każdego Klienta. Cena zależy od tych ustaleń.

Korzyści dla Klienta

  • Ograniczenie ryzyka niewłaściwego dostosowania do działania w nowych warunkach.
  • Zmniejszenie kosztów działań dostosowawczych poprzez ich właściwe ukierunkowanie.

Narzędzie wspierające budowę procedur HE