Strona głównaAnalizy, prognozy i usługi dla energetykiWsparcie w negocjacjach

Wsparcie w negocjacjach

Istota usługi

Oferujemy wszechstronne wsparcie w negocjacjach w zakresie zagadnień leżących w obszarze specjalizacji EnergSys, w szczególności w zakresie energetyki, ekologii, handlu emisjami, z:

  • Komisją Europejską i innymi instytucjami UE;
  • organizacjami i grupami eksperckimi pracującymi nad propozycjami rozwiązań o zasięgu międzynarodowym;
  • partnerami biznesowymi w dużych, złożonych projektach biznesowych.

Usługa w pełnym zakresie obejmuje wykonanie analiz, wypracowanie stanowiska i prezentowanie go w negocjacjach.

Do kogo adresowana?

Oferta adresowana jest do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organizacji gospodarczych oraz podmiotów prowadzących złożone negocjacje biznesowe.

Efekty dla Klienta

W wyniku realizacji usługi Klient uzyskuje wiedzę o skutkach rozważanych rozwiązań. Nasi eksperci wskazują najkorzystniejsze rozwiązania z grupy możliwych alternatyw oraz zestaw silnych argumentów merytorycznych uzasadniających wybrane stanowisko. Dzięki temu znacząco zwiększa się prawdopodobieństwo wynegocjowania najkorzystniejszych rozwiązań.

Typowy projekt

Typowy projekt obejmuje analizę problemu, sformułowanie projektu stanowiska, uzgodnienie go z Zamawiającym i prezentowanie go w negocjacjach lub w pracach grup eksperckich.

Przykłady

Nasz zespół wspierał Klientów w negocjacjach przy następujących projektach:

  • Reprezentowanie Ministerstwa Środowiska w pracach międzynarodowych grup eksperckich (EGTEI).
  • Prezentowanie projektu KPRU-1 na forum ekspertów krajowych (grupa WG3).
  • Reprezentowanie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w pracach grupy eksperckiej dot. handlu emisjami.
  • Wsparcie merytoryczne Klienta w negocjacjach z potencjalnymi partnerami w restrukturyzacji części energetycznej.