Strona głównaAnalizy, prognozy i usługi dla energetykiModele i narzędzia do analiz energetycznych

Modele i narzędzia do analiz energetycznych

Istota usługi

Istotą naszej oferty w zakresie modeli i narzędzi obliczeniowych jest opracowanie dla Klienta aplikacji, służącej do analiz lub prognoz energetycznych w interesującym Klienta zakresie. Oferta dotyczy narzędzi będących w dyspozycji naszego zespołu, które wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia (chodzi przede wszystkim o długoterminowe prognozy popytu i cen energii, modele systemów energetycznych różnej skali, modele do optymalizacji portfela inwestycji i inne).

Dysponujemy specjalistycznymi pakietami do modelowania, jak GAMS (General Algebraic Modelling Language) i AIMS, wyposażonymi w solwery umożliwiające rozwiązywanie złożonych modeli optymalizacyjnych i symulacyjnych. Mogą być one stosowane do budowy jądra obliczeniowego modeli. Do budowy interfejsu użytkownika i zarządzania danymi stosujemy oprogramowanie zapewniające pracę w środowisku Windows oraz współpracę z bazami danych ORACLE, SYBASE oraz produktami Microsoft.

Do kogo adresowana?

Oferta  kierowana jest do zespołów badawczo–rozwojowych lub strategicznych, działających na potrzeby przedsiębiorstw, administracji rządowej lub samorządowej.

Efekty dla Klienta

Efektem opracowania modelu obliczeniowego, jest uzyskanie przez Klienta zdolności do samodzielnego analizowania zachowania badanych zagadnień (np. przyszłych zmian popytu na energię i moc, zmian cen energii i innych), w pracach nad opracowaniem strategii lub w procesie wypracowania decyzji.

Typowy projekt

Typowy projekt trwa od czterech do dwunastu miesięcy i obejmuje szczegółową analizę problemu, opracowanie modelu jakościowego, zdefiniowanie zestawu zmiennych i atrybutów, zaprojektowanie algorytmów obliczeniowych oraz sporządzenie oprogramowania modelu.

Przykłady

Jako reprezentatywne, można uznać wykonane przez nasz zespół następujące projekty analityczne:

  • Opracowanie modelu PENELOPA do długoterminowego prognozowania popytu na energię elektryczną w kraju - dla PSE.
  • Opracowanie modelu systemu energetycznego Wrocławia do optymalizacji strategii rozwoju w długim okresie.

Opracowanie modelu SNAP (Systemu Narzędzi i Analiz Prognostycznych) dla PSE OPERATOR.