Strona głównaAnalizy, prognozy i usługi dla energetykiAnalizy dotyczące inwestycji energetycznych

Analizy dotyczące inwestycji energetycznych

Istota usługi

Istota naszej oferty polega na ocenie rozpatrywanej inwestycji nie tylko w aktualnych uwarunkowaniach prawnych i rynkowych, ale także w warunkach prawdopodobnych zmian tych uwarunkowań, wraz z wykonaniem analizy czułości na czynniki mające największy wpływ na efektywność inwestycji.
W szczególności oferujemy analizę efektywności inwestycji energetycznych i produkcyjnych, poddanych wymogom systemu handlu emisjami i regulacji dotyczących ograniczeń emisji zanieczyszczeń atmosfery, z uwzględnieniem przewidywanych zmian zasad i warunków funkcjonowania tego systemu w przyszłości. Analizy mogą objąć kilka wariantów technologicznych i wybór najlepszego rozwiązania, z uwzględnieniem możliwych zmian warunków otoczenia w przyszłości.

Do kogo adresowana?

Oferta adresowana jest do firm energetycznych, innych firm działających w systemie handlu emisjami oraz przedsiębiorstw planujących duże inwestycje w instalacje produkcyjne lub infrastrukturalne.

Efekty dla Klienta

Głównym efektem jest znaczące zwiększenie prawdopodobieństwa podjęcia trafnych decyzji odnośnie zakresu inwestycji oraz wyboru technologii i terminu inwestycji, poprzez uwzględnienie w ocenach różnych, możliwych do przewidzenia, zmian w warunkach prowadzenia działalności.

Typowy projekt

Typowy projekt obejmuje uzgodnienie z Zamawiającym głównych parametrów analizowanej inwestycji, sformułowanie jej wariantów, opracowanie scenariuszy możliwych zmian warunków otoczenia i przeprowadzenie ocen efektywności danej inwestycji w warunkach zróżnicowanych scenariuszy. Praca może obejmować także wsparcie przy wyborze najkorzystniejszego wariantu inwestycji.