Strona głównaAktualności

Aktualności

Przedstawienie wstępnej wersji raportu II etapu pracy dla PKEE

23.11.2017

W siedzibie PGE odbyło się spotkanie, w którym  zespół EY oraz EnergSys zaprezentował wstępną wersję raportu II etapu pracy dla PKEE. Główne punkty agendy obejmowały następujące tematy: przewidywane wykonanie udziału...[więcej]

Spotkanie robocze w ramach II etapu pracy dla PKEE

12.10.2017

Omówiono wymagany poziom oszczędności energii pierwotnej w różnych wariantach celu w odniesieniu do prognozy PRIMES baseline 2007 oraz wymagany poziom oszczędności zużycia energii pierwotnej w wariantach celu w świetle wyników...[więcej]

Przekazanie raportu I etapu pracy dla PKEE

25.09.2017

Zespół EY oraz EnergSys przekazał raport „Wariantowa prognoza bazowa zapotrzebowania na energię końcową”, ze szczególnym uwzględnieniem energii elektrycznej, stanowiącą Etap I pracy pn. „Opracowanie prognoz zapotrzebowania na...[więcej]

Spotkanie konsultacyjne w Ministerstwie Energii

12.09.2017

Spotkanie przedstawicieli EY oraz EnergSys w Ministerstwie Energii było poświęcone m.in. zapoznaniu się z nowymi miesięcznymi danymi zużycia paliw ciekłych, które od drugiej połowy 2016 wykazały skokowy wzrost o ok. 2 Mtoe w...[więcej]

Prezentacja wyników I etapu prac dla PKEE

30.08.2017

W trakcie spotkania zaprezentowano opracowaną przez EnergSys wariantową prognozę bazową zapotrzebowania na energię końcową, stanowiącą wynik I etapu prac. Częścią prac było też przygotowanie modelu wskaźnikowego, umożliwiającego...[więcej]

Spotkanie robocze w ramach I etapu prac dla PKEE

09.08.2017

W siedzibie koordynatora zlecenia PGE S.A. odbyła się robocza prezentacja poświęcona metodzie przygotowania założeń do scenariuszy popytu na energię i omówieniu przyjętych założeń scenariuszowe oraz prezentacji ogólnego podejścia...[więcej]

Spotkanie inaugurujące projekt w ramach prac dla PKEE

20.07.2017

20 lipca odbyło się pierwsze spotkanie, poświęcone prezentacji metodyki prac. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Energii oraz szeregu podmiotów zrzeszonych w Polskim Komitecie Energii...[więcej]

Współpraca z EY w realizacji prac na zlecenie PKEE

11.07.2017

Nowo opracowywane regulacje unijne zobowiązują państwa członkowskie do opracowania zintegrowanego krajowego planu na rzecz energii i klimatu (ZKPEiK), który ma uwzględniać wszystkie wymiary unii energetycznej...[więcej]

Rozwój narzędziowy i metodyczny

15.05.2017

Inwestując w usprawnienie posiadanych narzędzi informatycznych Spółka zaimplementowała w pierwszym kwartale br. najnowszą wersję profesjonalnego oprogramowania do modelowania zagadnień w języku  AIMMS. Pakiet poza edytorem...[więcej]

Uczestnictwo w przetargu dla TGPE

26.04.2017

W odpowiedzi na zaproszenie do uczestnictwa w postepowaniu przetargowym na usługi doradcze dotyczące analizy najważniejszych z perspektywy sektora elektroenergetycznego dokumentów tzw. „Pakietu Zimowego” oraz opracowania...[więcej]

Wyświetla nowości od 1 do 10 ze wszystkich 14
<< Pierwsza < Poprzednia 1-10 11-14 Następna > Ostatnia >>