Aktualności

Przedstawienie końcowej wersji raportu II etapu pracy dla PKEE

W siedzibie PGE zespół EY oraz EnergSys zaprezentował końcową wersję raportu z II etap pracy dla PKEE.  Omówiono uwzględnienie uwag ...[więcej]

10.01.2018

Przedstawienie wstępnej wersji raportu II etapu pracy dla PKEE

W siedzibie PGE odbyło się spotkanie, w którym  zespół EY oraz EnergSys zaprezentował wstępną wersję raportu II etapu pracy dla ...[więcej]

23.11.2017
Efektywne procesy biznesowe

Unikalne metody i narzędzia IT, doskonalenie procesów, poprawa konkurencyjności

Analizy, prognozy i usługi dla energetyki

Doświadczony zespół, zestaw modeli obliczeniowych, znajomość rynku i jego zmian w przyszłości

Strategie i systemy zarządzania rozwojem

Innowacyjne strategie i systemy zarządzania zapewniające stabilny i długotrwały rozwój

Analizy systemowe, polityki, strategie

Analizy modelowe, projektowanie strategii, polityk i rozwiązań systemowych dla kraju, regionu

Zarządzanie programami i projektami

Systemy zarządzania projektami i programami, metody i narzędzia do zarządzania portfelem projektów

Szkolenia, warsztaty i konferencje

Profesjonalni trenerzy, rozwój kompetencji pracowników, wsparcie przy wdrożeniach